Tag Archives: diện chẩn căn bản

Bộ Thăng Diện Chẩn – Bộ Thăng Bổ Dương Khí

Trong y học cổ truyền, thăng và giáng là hai phương pháp thường được sử[...]

Bộ Giáng Diện Chẩn

Khái quát thì bộ Giáng Diện Chẩn có tính chất ngược lại với bộ Thăng[...]

Bộ Bổ Trung Diện Chẩn

Bộ Bổ trung diện chẩn tiêu và bổ nguyên khí tại mức độ nhẹ là[...]

Bộ Thiếu Dương Diện Chẩn

Bộ thiếu dương diện chẩn chuyên dùng để hoà giải kinh khí thiếu dương trong[...]

Bộ Điều Hoà Diện Chẩn

Bộ Điều Hoà Diện Chẩn xem như một tổ chức với nhiều bộ phận làm[...]

Bộ Tiêu Viêm Diện Chẩn

Bộ Tiêu Viêm Diện Chẩn có chức năng giảm viêm nhiễm trong cơ thể, mục[...]

Bộ Tiêu Viêm Khử Ứ Diện Chẩn – Tạ Minh

Bộ Tiêu Viêm Khử Ứ – Tạ Minh hay còn gọi là bộ tan máu[...]

Bộ Huyệt Tiêu Viêm Giải Độc Diện Chẩn – Tạ Minh

Bộ huyệt tiêu viêm giải độc là một phần của bộ môn diện chẩn và[...]

Bộ Trừ Đàm Thấp Thuỷ Diện Chẩn – Tạ Minh

Bộ huyệt TRỪ ĐÀM THẤP THỦY được tạo ra vào năm 1990. Có ba yếu[...]

Bộ Huyệt Bổ Âm Huyết Diện Chẩn – Tạ Minh

Âm huyết kém gây ra nhiều loại bệnh, nên cần bổ âm huyết. Chẩn đoán[...]