Tag Archives: Phác Đồ Diện Chẩn: Suy Tim

Phác Đồ Diện Chẩn: Suy Tim

Suy tim là tình trạng tim không đủ khả năng bơm (co bóp đủ mạnh)[...]