Danh Mục: Kiến Thức Diện Chẩn

Kiến thức diện chẩn cơ bản và nâng cao dành cho người mới và muốn nâng cao trình độ. Kiến thức này được tổng hợp bởi thiết bị diện chẩn từ nhiều nguồn khác nhau dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức cơ bản- nâng cao của diện chẩn. Tài liệu và kiến thức mang tính tham khảo bổ sung chuyên môn.

CHỮA BỆNH PHỤ KHOA HUYẾT TRẮNG (BẠCH ĐỚI)

CHỮA BỆNH PHỤ KHOA HUYẾT TRẮNG (BẠCH ĐỚI) Huyết trắng là một chất dịch tiết[...]

Bộ Thăng Diện Chẩn – Bộ Thăng Bổ Dương Khí

Trong y học cổ truyền, thăng và giáng là hai phương pháp thường được sử[...]

Bộ Giáng Diện Chẩn

Khái quát thì bộ Giáng Diện Chẩn có tính chất ngược lại với bộ Thăng[...]

Bộ Bổ Trung Diện Chẩn

Bộ Bổ trung diện chẩn tiêu và bổ nguyên khí tại mức độ nhẹ là[...]

Bộ Thiếu Dương Diện Chẩn

Bộ thiếu dương diện chẩn chuyên dùng để hoà giải kinh khí thiếu dương trong[...]

Bộ Điều Hoà Diện Chẩn

Bộ Điều Hoà Diện Chẩn xem như một tổ chức với nhiều bộ phận làm[...]

Bộ Tiêu Viêm Diện Chẩn

Bộ Tiêu Viêm Diện Chẩn có chức năng giảm viêm nhiễm trong cơ thể, mục[...]

Bộ Tiêu Viêm Khử Ứ Diện Chẩn – Tạ Minh

Bộ Tiêu Viêm Khử Ứ – Tạ Minh hay còn gọi là bộ tan máu[...]

Bộ Huyệt Tiêu Viêm Giải Độc Diện Chẩn – Tạ Minh

Bộ huyệt tiêu viêm giải độc là một phần của bộ môn diện chẩn và[...]

Bộ Trừ Đàm Thấp Thuỷ Diện Chẩn – Tạ Minh

Bộ huyệt TRỪ ĐÀM THẤP THỦY được tạo ra vào năm 1990. Có ba yếu[...]