Tag Archives: Phác Đồ Diện Chẩn: Tê Liệt Nửa Người

Phác Đồ Diện Chẩn: Tê Liệt Nửa Người

Liệt nửa người là tình trạng do tổn thương não hoặc tổn thương tủy sống[...]