Danh Mục: Diện Chẩn Căn Bản

Diện chẩn căn bản của Thiết Bị Diện Chẩn được tập hợp từ các tài liệu chính thống Bùi Quốc Châu và từ kinh nghiệm trị liệu của các cơ sở cũng như cá nhân các thầy nổi tiếng, diện chẩn căn bản chủ yếu đưa ra các kiến thức căn bản về diện chẩn để người học có thể nắm được, hay còn gọi là lý thuyết cơ bản nhập môn diện chẩn, các bài viết của chúng tôi đều là người có chuyên môn cao trong ngành diện chẩn với ít nhất 4 năm kinh nghiệm, nên truyền đạt rất dễ hiểu để hướng tới người mới bắt đầu diện chẩn cơ bản. Mong các bài viết của chúng tôi sẽ giúp ích cho cộng đồng diện chẩn.

Bộ Thăng Diện Chẩn – Bộ Thăng Bổ Dương Khí

Trong y học cổ truyền, thăng và giáng là hai phương pháp thường được sử[...]

Bộ Giáng Diện Chẩn

Khái quát thì bộ Giáng Diện Chẩn có tính chất ngược lại với bộ Thăng[...]

Bộ Bổ Trung Diện Chẩn

Bộ Bổ trung diện chẩn tiêu và bổ nguyên khí tại mức độ nhẹ là[...]

Bộ Thiếu Dương Diện Chẩn

Bộ thiếu dương diện chẩn chuyên dùng để hoà giải kinh khí thiếu dương trong[...]

Bộ Điều Hoà Diện Chẩn

Bộ Điều Hoà Diện Chẩn xem như một tổ chức với nhiều bộ phận làm[...]

Bộ Tiêu Viêm Diện Chẩn

Bộ Tiêu Viêm Diện Chẩn có chức năng giảm viêm nhiễm trong cơ thể, mục[...]

Bộ Tiêu Viêm Khử Ứ Diện Chẩn – Tạ Minh

Bộ Tiêu Viêm Khử Ứ – Tạ Minh hay còn gọi là bộ tan máu[...]

Bộ Huyệt Tiêu Viêm Giải Độc Diện Chẩn – Tạ Minh

Bộ huyệt tiêu viêm giải độc là một phần của bộ môn diện chẩn và[...]

Bộ Trừ Đàm Thấp Thuỷ Diện Chẩn – Tạ Minh

Bộ huyệt TRỪ ĐÀM THẤP THỦY được tạo ra vào năm 1990. Có ba yếu[...]

Bộ Huyệt Bổ Âm Huyết Diện Chẩn – Tạ Minh

Âm huyết kém gây ra nhiều loại bệnh, nên cần bổ âm huyết. Chẩn đoán[...]